Økonomisk støtte til studenterpolitiske aktiviteter

 

Der er to måder at søge om økonomisk støtte til studenterpolitiske aktiviteter i Studenterrådet. Du kan søge om basistilskud eller aktivitetsstøtte. Du kan læse mere om puljerne og kriterierne for ansøgninger herunder.

Du er også meget velkommen til at kontakte os på srku@srku.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Basistilskud: Du skal bruge denne form, hvis du vil have basistilskud til dit fagråd eller din faglige forening.

Ansøg her http://svy.mk/2luxx5X  Bemærk at du kun kan søge basistilskud én gang om året.

 

Aktivitetsstøtte: Du skal bruge denne form, hvis du søger penge på vegne af et fakultetsråd, eller hvis du søger om støtte til en bestemt aktivitet.

Ansøg her http://svy.mk/2kLfISI

 

Hvis du søger penge til en aktivitet, kan du her læse mere om, hvilken type aktiviteter, vi giver penge til:  

 

-          Vi støtter både fag- og fakultetsrådsaktivitet samt aktiviteter arrangeres af forskellige grupper af studerende.

-          Vi støtter arrangementer arrangeret af KU studerende, som primært henvender sig til KU studerende

-          Vi støtter enkeltstående arrangementer

-          Vi støtter rækker af arrangementer af samme karakter f.eks. forskerfrokoster eller forelæsningsrækker

-          Arrangementerne skal være til gode for en større kreds af studerende

-          Vi støtter gerne tværfaglige og tværfakultære arrangementer

-          Vi støtter i udgangspunktet ikke fester eller lignende sociale arrangementer. 

 

Hvis du søger om støtte til forplejning, skal du være opmærksom på, at vi støtter med 35 kroner per person. Hvis du skal gerne vil give en gave til f.eks. en oplægsholder, så støtter vi med 100 kroner per oplægsholder.

 

Bemærk at Studenterrådet ikke giver tilskud til studierejser.