Økonomisk støtte til studenterpolitiske aktiviteter

Brænder I inde med den fede idé til en studenterpolitisk aktivitet, men mangler finansiering? Så er I landet på den rigtige side! Studenterrådet støtter nemlig arrangementer og aktiviteter af KU-studerende økonomisk - her kan du læse mere om hvordan.

Der er to måder at søge om økonomisk støtte til studenterpolitiske aktiviteter i Studenterrådet. Du kan søge om basistilskud eller aktivitetsstøtte. Du kan læse mere om puljerne og kriterierne for ansøgninger herunder.

Vidste du, at alle fagråd på KU har mulighed for at få en konto? Nogle har en konto via Studenterrådet, mens andre selv har oprettet den. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder i dit fagråd eller har øvrige spørgsmål om økonomisk støtte, så tøv endelig ikke med at kontakte os på srku@srku.dk.

Basistilskud

Vi opfordrer alle fagråd og faglige foreninger (som studenterpolitisk repræsenterer alle studerende på faget) til at søge basistilskud. Det kan I gøre én gang årligt på nedenstående link. Det udgør 2,00 kr. pr. studerende på dit fag (dog minimum 1.000 kr). Basistilskuddet er frie midler, som I selv råder over, når I f.eks. køber kaffe til jeres fagrådsmøder og jeres andre almindelige udgifter.

Ansøg her: http://svy.mk/2luxx5X

Aktivitetstøtte

Du skal bruge denne formular, hvis du søger penge på vegne af et fakultetsråd, eller hvis du søger om støtte til en bestemt aktivitet. Det vigtigste kriterium er, at arrangementerne skal være tilgængeligt for en større kreds af studerende. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Christine Plesner på cp@srku.dk.

Ansøg her: http://svy.mk/2kLfISI

Såfremt I får tilsagn om aktivitetstøtte, er proceduren følgende tre trin (opdateret d. 18-2-2019):

 1. Studenterrådets bogholder overfører beløbet til jeres angivne konto.

 2. Når I har afholdt aktiviteten, skal I til bogholder@srku.dk sende a) det beløb af aktivitetstøtten I faktisk har brugt og b) alle kvitteringerne for aktiviteten. De to oplysninger skal gerne stemme overens. I emnefeltet skriver I ”Aktivitetstøtte + referencenr. + jeres fagråd/forening”. Jeres specifikke referencenr. tildeles pr. mail.

 3. Brugte I ikke alle de penge, I fik i aktivitetstøtte, overfører I det resterende beløb til Studenterrådets konto: 0400 4019817593.

Hvis du søger penge til en aktivitet, kan du her læse mere om, hvilken type aktiviteter, vi gerne giver penge til:

 • Fag- og fakultetsrådsaktivitet samt aktiviteter arrangeret af forskellige grupper af studerende

 • Arrangementer arrangeret af KU-studerende, som primært henvender sig til KU-studerende

 • Enkeltstående arrangementer

 • Rækker af arrangementer af samme karakter, f.eks. forskerfrokoster eller forelæsningsrækker

 • Tværfaglige og tværfakultære arrangementer

 • Forplejning til studerende ifm. aktiviteter er 35 kr. pr. person. Hvis du vil give en gave til f.eks. en oplægsholder, så støtter vi med 100 kr. pr. oplægsholder.

Vær også opmærksom på, hvad vi i udgangspunktet ikke giver penge til:

 • Fester eller lignende sociale arrangementer

 • Deltagergebyr til kongresser eller lignende arrangeret af eksterne parter

 • Studierejser

 • KU’s mange revyer

 • Virksomhedsrepræsentanter der deltager i et studenterdrevet arrangement for promovering (det er dem, der vil have fat i jeres kloge hoveder og arbejdskraft - så kan de også få lov til at betale)

 • … MEN der er mange andre gode puljer at søge, prøv f.eks. at undersøge om dit institut eller fakultet har nogle muligheder.