STUDERENDE MED HANDICAP SKAL HAVE BEDRE VILKÅR

A.K. Winding, medlem af Studenterrådets forretningsudvalg

A.K. Winding, medlem af Studenterrådets forretningsudvalg

Jeg sidder lige nu i min seng med to dyner og en stor kop te med honning og citron.

Jeg burde sidde på min cykel på vej mod KUA, hvor jeg skulle deltage i et møde om studerende med funktionsnedsættelse på KU.

Jeg er ret ked af, at jeg ikke er taget af sted, for funktionsnedsatte studerende er en af de grupper, som jeg allerhelst vil forbedre vilkårene for på Københavns Universitet.

FÅR UBERETTIGEDE AFSLAG

Men min krop har både psykisk og fysisk taget konsekvensen af en uge med alt for lidt søvn, lidt for mange opgaver og en weekend med stramt program på Politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd. Det er frustrerende lige nu, men jeg ved, at det går over, når jeg får sovet igennem.

Det er bare ikke altid nok at rydde kalenderen og blive hjemme i sengen en enkelt dag. Det oplever rigtig mange studerende med funktionsnedsættelser hver dag, men systemet er ikke altid gearet til at håndtere, at studerende har brug for forskellige vilkår igennem deres studietid.

De studerende med funktionsnedsættelser er nogle af dem, der rammes hårdest af fremdriftspresset og KU’s ofte lidt for bureaukratiske systemer. Studenterambassadøren har gentagne gange påpeget i sin årsrapport, at funktionsnedsatte får uberettigede afslag på dispensationsansøgninger og oplever at blive ramt af stress som følge. På KU bliver det derfor en kamp at få lov til at gennemføre på egne præmisser.

STÅ SAMMEN OM BEDRE VILKÅR

Jeg ville ønske, at vi var bedre til at respektere alle studerendes behov for at indrette et studie, der kan stemme overens med deres liv og vilkår.

Derfor har jeg to opfordringer:

1. Lad os sammen arbejde for at skabe bedre vilkår for funktionsnedsatte! KU er heldigvis i gang med at implementere en strategi for at forbedre studietrivslen og sagsbehandlingen for funktionsnedsatte, men lad os også som medstuderende og undervisere arbejde for, at det bliver lettere for de, der har udfordringer.

2. Brug studenterambassadøren, når I oplever at blive behandlet uretfærdigt! KU har netop ansat en ny studenterambassadør, der trådte til 1. april. Lad os bruge funktionen til at sikre, at sagsbehandlingen på foregår retfærdigt, ordentligt og hurtigt.

Hvis vi gør det, tror jeg på, at vi kan skabe et universitet med respekt for, at det kræver forskellige rammer for os at gennemføre vores studier.

Carl Valentin