penge copy.png

Økonomisk støtte

Selvom vi studerende er gode til at leve på en sten, ved vi også, at det koster penge at skabe et fedt studiemiljø. Derfor har Studenterrådet en pose penge, som vi deler ud til iniativer og arrangementer, som styrker det faglige miljø, laver politisk forandring og skaber trivsel og sammenhold. I 2018 uddelte vi næsten en kvart million kroner til studenterlivet på Københavns Universitet!

Der er to forskellige puljer, du og din forening kan søge. Alle studerende på Københavns Universitet kan søge aktivitetsstøtte, mens kun Studenterrådets lokalafdelinger (fagråd, faglige foreninger og fakultetsråd) kan søge basistilskud.

  • Basistilskud
    Basistilskud er tænkt som et basalt økonomisk fundament for alle Studenterrådets lokalafdelinger ude på fakulteterne og fagene. Tilskuddet udbetales hvert år, og størrelsen afhænger af hvor mange studerende, din lokalafdeling repræsenterer. Hvis der er under 500 studerende på dit fag, kan I få udbetalt 1000 kroner, og hvis I er mere end 500 indskrevne studerende, støtter vi med 2 kroner per studerende. Søg basistilskuddet her.

  • Aktivitetsstøtte
    Aktivitetsstøtte kan søges af alle studenterdrevne fællesskaber. Hvis du har en god idé til en fed aktivitet for studerende, men mangler penge, er aktivitetsstøtten din redning. Vi har nogle kriterier for, hvilke aktiviteter, vi giver penge til. Du kan læse mere om aktivitetsstøtten og søge den her.

Udover vores egne puljer er der masser andre steder at søge. Undersøg f.eks. om ikke dit institut eller fakultet har nogle muligheder for at støtte din aktivitet.

Hvis du har spørgsmål til de to puljer, så er du velkommen til at hive fat i os på srku@srku.dk.