Stormøde - vi stiller krav til ny regering!

Som en del af Folketingsvalgskampen har Studenterrådet holdt et stormøde for studerende. Med fremdriftsreformen, uddannelsesloftet og milliardnedskæringer har politikerne på Christiansborg alt for længe undermineret forudsætningerne for god uddannelse. Vi er langt over smertegrænsen! Dermed mener vi, at politikerne bør lytte til os studerende, og hvad vi mener der er brug for, at de prioriterer efter valget. Til stormødet blev vi enige om en række krav til, hvilke visioner, vi synes, at en ny regering bør have på uddannelsesområdet.

Efter en livlig debat blev vi enige om i alt fem krav. Vi studerende kræver nedskæringerne stoppet og pengene geninvesteret. Vi kræver tid til fordybelse og en SU, vi kan leve af. Vi kræver, at politikerne tager Paris-aftalen seriøst og gør os CO2-neutrale i 2040, og vi kræver, at udrejsecentrene bliver lukket, så alle har lige adgang til uddannelse - og resten af samfundet.

Kravene tog vi med til vores valgdebat sammen med Københavns Universitet d. 22. maj, hvor politikere fra alle partier deltog. Her bød vi politikerne velkomne med bannere med vores krav på trappen op til Københavns Universitets festsal, og det gav anledning til, at vi fik os en snak med flere af politikerne.

Olivia Boesen