Breve til ministrene: stop nedskæringerne

Socialdemokratiet lovede under valgkampen, at de ikke ville fjerne taxameterløftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Nu er de vist kommet i tvivl.

Hvis de fjerner taxameterløftet , vil det betyde endnu flere fyringer, færre undervisningstimer og i værste tilfælde faglukninger. Derfor har vi netop afleveret breve fra studerende på hele universitetet med en klar opfordring til Finansministeren og Uddannelses- og Forskningsministeren:

Hold jeres løfte. Stop nedskæringerne.

Studenterrådet