Vi er de studerende på Københavns Universitet

Univalg

Universitetsvalget er den vigtigste studenterpolitiske begivenhed, der finder sted hvert efterår. Her på siden kan du læse mere om selve Univalget. Hvis du vil se, hvem der er blevet valgt til sidste Univalg for at repræsentere dig, så se siden Dine repræsentanter.

Hvert år vælges flere end 150 studerende til at kæmpe i Københavns Universitets organer for stærkere fag og bedre trivsel. De spiller en uundværlig rolle i at sikre, at vores universitet tilbyder den bedst mulige studietid for studerende. Men Univalget rækker længere end bare studenterpolitik. Også vores undervisere, forskere og teknisk-administrative personale vælger deres repræsentanter i Univalget.

Der er tre organer, vi studerende stiller op til: Studienævn, Akademiske Råd og Universitetsbestyrelsen.

Studienævn

Studienævnene tilrettelægger alle universitetets uddannelser. Det er her netop dit fag skrues sammen igennem Studieordningerne, som bl.a. fastsætter fagbeskrivelser og eksaminsformer. Det er desuden i Studienævnet, at ansøgninger om dispensation og merit behandles.

Akademisk Råd

I de seks Akademiske Råd arbejdes der med anliggender af akademisk karakter på fakultetsniveau - forskning, uddannelse og vidensudveksling. De sammensætter faglige udvalg, bedømmer ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d- og doktorgrader.

Universitetsbestyrelsen

Universitetsbestyrelsen er universitets øverste myndighed. Ud af de 11 medlemmer af bestyrelsen, er to af dem studerende. Hvert år vælges en studerende, der sidder i bestyrelsen i to år.

Før Univalget vælges Studenterrådets kandidater til de forskellige organer. Til Studienævnene er det fagrådene og de faglige foreninger - altså Studenterrådets lokalafdelinger ude på hvert fag - der vælger, hvem der skal stille op på vegne af Studenterrådet. Til de Akademiske Råd er det fakultetsrådene, der vælger kandidaterne. Fordi der kun skal vælges en studerende ind i Universitetsbestyrelsen til hvert Univalg, vælger vi alle sammen én spidskandidat, som vælges på vores Generalforsamling, der typisk ligger cirka en måned før Univalget.

Selve Univalget varer en uge, hvor alle studerende på Københavns Universitet har ret til at afgive sin stemme elektronisk. Hver studerende kan vælge repræsentanter til sit lokale Studienævn, til det Akademiske Råd der ligger på ens fakultet og til Universitetsbestyrelsen. Langt de fleste steder er det kun Studenterrådet, der stiller op. Alligevel er det vigtigt, vi stemmer. Det viser, at vi bakker op om kandidaterne, og at vi studerende står sammen om at få de bedst mulige uddannelser. Andre steder er vi ikke de eneste der stiller op. Der er det typisk partipolitiske organisationer, der ønsker at få indflydelse på vores universitet. Her er det ekstra vigtigt, at vi stemmer, så vi får studerende ind i de demokratiske organer, der kan repræsentere alle studerende - og ikke snævre partipolitiske interesser.

Sidst på ugen kommer der et resultat, der viser den samlede stemmeprocent - og selvfølgelig hvem der er blevet valgt. I et år frem skal de varetage studerendes interesser i det demokratiske organ. Nogle gange sidder man meget få studerende sammen, og så kan det være svært at føle sig som en del af noget større. Derfor afholder Studenterrådet løbende fællesmøder og workshops for at give studenterrepræsentanterne værktøjerne til at skabe lokal forandring. Du kan læse mere om Studenterrådet her.

f77288.jpg