Vi er de studerende på Københavns Universitet

Studenterrådets historie

Studenterrådet er over 100 år gammelt, men vores opgave har altid været den samme: at sikre fri og lige adgang til vores universitet. 

 
Et af Studenterrådets første møder

Et af Studenterrådets første møder

Krav om toiletter på universiteterne!

I 1912 blev vi oprettet af universitetet i en prøveperiode. I 1921 slog selveste kongen fast, at vi nu var det formelle organ, som repræsenterede de studerende på Københavns Universitet! Ligesom i dag kæmpede vi dengang for bedre vilkår og et godt studiemiljø for de studerende. Vi kæmpede for, at der blev etableret toiletter på universitetet og for at vores stemme blev hørt, når universitetets ledelse tog beslutninger om universitetets fremtid. Dengang var vores indflydelse ikke stor, og professorvældet havde stadig magten! Men vi var nu blevet anerkendt som forening, og herfra voksede Studenterrådet sig kun større og stærkere.

 
1968: Besættelse af Københavns Universitet. Foto: Lars Hansen

1968: Besættelse af Københavns Universitet. Foto: Lars Hansen

Opgør med et universitet ude af trit med samtiden

Mange forbinder Studenterrådet med Studenteroprøret. Og det giver også god mening. For godt nok var det ikke Studenterrådet, der begyndte oprøret i marts 1968, men det var langt hen ad vejen Studenterrådet, der gennemførte oprøret i Danmark. 

Nye generationer af studerende uden akademikerforældre var blevet optaget på universitetet og med det også en ny bevidsthed. Mange havde svært ved at sluge den herskende akademikerhørm, hvor f.eks. eksamensbeviset i filosofi blev udskrevet på latin, hvor man sagde ’en’ leksikonkatalog og ikke ’et’ leksikonkatalog, og hvor danskstuderende stadig blev undervist i oldislandsk. Og de studerende var trætte af, at deres indflydelse kun var rådgivende i studienævn, som dengang ikke havde nogen beslutningskompetence. Oprøret startede på psykologi, men spredte sig hurtigt til andre fag. Alt for længe havde professorvældet og akademikerhørmen hersket!

 
2017: Uddannelsesalliancens demonstration mod nedskæringer på uddannelser. Kilde: Kristeligt Dagblad

2017: Uddannelsesalliancens demonstration mod nedskæringer på uddannelser. Kilde: Kristeligt Dagblad

Kampe gennem tiderne

Vi har lagt arm med rektor og politikerne på Christiansborg mange gange! Nye universitetslove i 1970, 1992 og 2003 har hver gang rykket rundt på, hvor magten var koncentreret på universitetet, og hvor meget indflydelse vi studerende kunne få gennem vores pladser i studienævn, akademisk råd og universitetets bestyrelse. Hver gang har vi råbt op og krævet vores ret og en fremtid, hvor studerende, uddannelse og forskning prioriteres. Vi har kæmpet mod universitetet som en pølsefabrik og en bureaukratisk mastodont! Vi har kæmpet for, at de studerendes stemme bliver hørt og taget seriøst og for reel medindflydelse. Vi er gået på gaden mod fremdriftsreform og har været med til at lave borgerforslag mod uddannelsesloftet. 

Hver gang har vi talt de studerendes stemme og råbt vagt i gevær, når ledelsen og politikerne forringede vores uddannelser, og det gør vi fortsat – både gennem vores parlamentariske og aktivistiske arbejde.

17be93.png