Vi er de studerende på Københavns Universitet

Organisationen

Vi er til for at sikre, at de studerendes interesser på Københavns Universitet varetages. Det betyder, at vi er sikret plads i de mest indflydelsesrige organer på vores universitet. Du kan møde vores studenter-repræsentanter på siden Dine repræsentanter eller blive her på siden og læse mere om Studenterrådet.

Fagråd, faglige foreninger og studienævn
På mere eller mindre hvert fag findes der et fagråd eller en faglig forening, og det er vigtigt. Det er nemlig fagrådene, der repræsenterer os studerende i studienævnene. Studienævnsrepræsentanterne vælges til det store Univalg sidste uge i november, hvor alle studerende på Københavns Universitet har stemmeret. Nævnet består af valgte studerende og undervisere ved instituttet, som fastsætter nye studieordninger, og som er et af de organer, hvor vi kan sikre bedre kvalitet i din undervisning og eksamen. Du kan finde dit eget fagråd her.

Fakultetsråd og akademisk råd
På hvert af universitets seks fakulteter findes et fakultetsråd, hvor fagrådene og de faglige foreninger går sammen om alt det, der vedkommer hele fakultetet. Det kan være øget bæredygtighed på fælles campusområder eller varetagelse af studerendes interesser, når flere institutter sammenlægges af ledelsen. Samtidig er det fakultetsrådene, der understøtter fagrådene og repræsenterer dem i Studenterrådets egen bestyrelse. Fakultetsrådene stiller repræsentanter op til Akademiske Råd, som er det organ på hvert fakultet, der har ansvar for forskning, uddannelse og ansættelser.

Bilde1.png

Oversigten viser universitetets opbygning til venstre og Studenterrådets til højre.

Studenterrådet og Universitetsbestyrelsen
Studenterrådet går på to ben: de indvalgte i alle nævn, råd og bestyrelser, der vælges i november til Univalget og vores egen interne struktur. Hvert år i oktober holder vi generalforsamling, hvor vi vælger en bestyrelse, der nedsætter vores daglige ledelse - vores forretningsudvalg, som du kan møde her. Studenterrådets bestyrelse består desuden af de to studerende, der bliver valgt af Univalget til at sidde i den alle øverste universitetsledelse, nemlig Universitetsbestyrelsen. Du kan se vores repræsentanter i Universitetsbestyrelsen her.

Du kan læse mere om selve Univalget her.


I bestyrelsen for Studenterrådet sidder dedikerede studerende fra alle seks fakulteter på Københavns Universitet. De leder Studenterrådet ved Københavns Universitet og sætter retningen for Studenterrådets arbejde mellem Generalforsamlingerne. Bestyrelsesmøderne er selvfølgelig åbne for alle studerende, og referaterne fra møderne kan læses her:

Ordinært bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2019

Ordinært bestyrelsesmøde d. 17. september 2019

Ordinært bestyrelsesmøde d. 22. august 2019

1bdcaa.png